+86-13396559912
  • Pinterest

ໃບຢັ້ງຢືນຂອງພວກເຮົາ

ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາມີຄວາມລະອຽດຄົບຖ້ວນ, ການອອກແບບທີ່ກ້າວ ໜ້າ, ການເລືອກວັດສະດຸທີ່ດີເລີດ, ຄວາມ ຊຳ ນານງານທີ່ເປັນເອກະລັກແລະຄວາມທົນທານ. ພວກເຂົາໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ TUV ເຢຍລະມັນ, ໃບຢັ້ງຢືນ EU CE, ໃບຢັ້ງຢືນ UL ຂອງສະຫະລັດ, ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພຂອງ CCC, ແລະໃບອະນຸຍາດດ້ານສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ.