+86-13396559912
  • Pinterest

ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ການບໍລິການກ່ອນການຂາຍ: ແນະ ນຳ ລູກຄ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ລາຄາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ໃນການຂາຍ: ພວກເຮົາໃຊ້ວິດີໂອແລະຮູບພາບເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າໃຈວິທີການຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດແລະສະຖານະພາບປະຈຸບັນແມ່ນແນວໃດ. ການບໍລິການຫລັງການຂາຍ: ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບປະກັນເປັນເວລາສອງປີ.